Our Stars

NEET Rankers
 • Rujuta Pendharkar
 • Pooja Kale
 • Radhika Kadolkar
 • Trishala Solapure
 • Aachal Yeole
 • Gayatri Rokade
 • Tanuja Jadhav
 • Rutuja Karanjawane
 • Shruti Kamble
 • Sejal Patnaik
JEE & CET Rankers
 • Aditya Upadhye
 • RujutaPendharkar
 • Pradnya Muley
 • Amit Bankar
 • Rajdeep Deshmukh
 • Atharva Kulkarni
 • Shrikant Kshirsagar
 • Rohan Deshmukh
 • Pooja Desai
 • Saurabh Wani
 • Pooja Kale
 • Gaurav Dharankar
 • Chirag Shah
12th Board
 • Rujuta Pendahrkar
 • Vikrant Patil
 • Sujal Shroof
 • Pradnya Muley
 • Herambh Kinikar
 • Shreya Jadhav
 • Sanika Nair
 • Vaidehee Bahirat
 • Prithvi Jaunjale
 • Shrikant Kshirsagar
 • Digvijay Patil
 • Saurabh Wani
 • Tanmay Bhuskute
 • Vaishnavi Patil
 • Vinay Nair
 • Mahima Shetty
 • Shruti Menon
 • Himanshu Salunke
 • Yash Nandode
 • Aayooshree Bhamburde